Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване за избор на министър-председател, приемане структура на Министерския съвет и избор на членове на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 554-02-17
Дата на постъпване 26/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/08/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/08/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/08/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/09/2005 - приет(зала второ гласуване)