Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на наблюдатели от Република България в Европейския парламент
Сигнатура 554-02-51
Дата на постъпване 24/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/11/2006 - приет(зала първо гласуване)