Новини
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ В КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
20/07/2017
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
________________________________________
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ В КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОНа основание раздел IV, т. 5 от Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (ДВ, бр. 55 от 2017 г.) и във връзка с проведено открито заседание на Комисията по здравеопазването на 20 юли 2017 г. за проверка на представените документи за допускане на кандидати до изслушване,

Комисията по здравеопазването реши:

допуска до изслушване проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн – кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложен от името на парламентарната група на ПП ГЕРБ и парламентарната група "Обединени патриоти", съгласно писмено предложение с вх.№ 754-00-71 от 11.07.2017 г.
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
Председател на Комисия по здравеопазването

2017

Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми