Заседания
Комисия по здравеопазването
26/07/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 26.07.2017г., /сряда/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала „Запад“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване в Комисия по здравеопазването на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Камен Плочев, дмн, в съответствие с раздел V от решение на Народното събрание от 06 юли 2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 55 от 2017 г.).
Форма за търсене
Ключова дума

2017

Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми