Заседания
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
21/01/2016, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще проведе заседание на 21. 01. 2016 г. от 14.30 ч. в зала Изток, пл. „Народно събрание“№ 2 със следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Изслушване на кандидата за заместник-омбудсман.
    Форма за търсене
    Ключова дума
    Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми