Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Генерална асамблея на ПАЧИС, 9 – 11 юли 2013 г., София

ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) бе създадена в резултат на дълбоките политически промени в края на 80-те години на ХХ в., когато страните от региона на Черно море се върнаха на световната сцена. Търсенето от страните от региона на начини да отговорят на предизвикателствата на националното развитие и европейската интеграция откри пътя към съчетаването на усилията им, с цел регионът на Черно море да бъде превърнат в район на стабилност, процъфтяване и мир. Възползвайки се от общите елементи като географска близост и общо културно и историческо наследство, страните от региона ускориха развитието на двустранните и многостранните отношения.

Декларацията на най-високо равнище на Черноморското икономическо сътрудничество и Босфорското заявление, подписани в Истанбул на 25 юни 1992 г., определиха основните принципи и цели на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), полагайки официално основите на нов процес на регионално сътрудничество, с участието на дванадесет страни: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Черна гора, Турция и Украйна. Осем месеца по-късно, на 26 февруари 1993 г., председателите на парламентите на девет страни: Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна – приеха Декларация за учредяване на Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

През юни 1995 г., Гърция се присъедини към асамблеята като десети пълноправен член. България стана единадесетият пълноправен член през м. юни 1997 г. През м ноември 2004 г. Сърбия и Черна гора се присъединиха към Асамблеята, ставайки нейният дванадесети пълноправен член. Парламентарната асамблея се състои от 76 парламентаристи, представляващи всичките дванадесет държави-членки на ЧИС.

Със статут на наблюдатели са Народното събрание на Египет и Кнесетът на Държавата Израел.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман