Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Генерална асамблея на ПАЧИС, 9 – 11 юли 2013 г., София

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ПАЧИС

На 40-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в Баку на 28 ноември 2012 г. българският парламент пое ротационното председателство на ПАЧИС.

Страната ни пое председателството на регионалния парламентарен форум за икономическо сътрудничество за шест месеца.

Българското председателство бе под знака на 20-та годишнина от създаването на ПАЧИС.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране