Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Генерална асамблея на ПАЧИС, 9 – 11 юли 2013 г., София

Председателят на Народното събрание Михаил Миков закри 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС, парламентът на Грузия пое ротационното председателство на Асамблеята
11/07/2013
Председателят на Народното събрание и на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Михаил Миков закри 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС на 11 юли 2013 г. в София. Ротационното председателство на Асамблеята беше поето от парламента на Грузия и неговия председател Давид Усупашвили.

Убеден съм, че под ръководството на новия председател на ПАЧИС Давид Усупашвили нашата Асамблея и занапред успешно ще продължи последователната си работа за развитието на Черноморското икономическо сътрудничество, заяви Михаил Миков пред участниците във форума.

Председателят на Народното събрание съобщи, че 42-рата пленарна сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС ще бъде на 18 и 19 декември 2013 г. в Тбилиси. На заседанието ще бъдат разгледани въпроси, свързани с причините, последиците и възможните последствия за държавите-членки на ЧИС от глобалното изменение на климата и с ролята на ПАЧИС за засилване на сътрудничеството в Черноморския регион, уточни Михаил Миков. Форумът ще обсъди и възможностите за популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство на държавите-членки на организацията чрез свързване на културни и туристически маршрути в страните от региона на Черно море, добави той.

41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС за пореден път доказа, че благодарение на съвместните усилия на представителите на страните-членки, Асамблеята се утвърди като действащ и ефективен орган на Черноморското икономическо сътрудничество, като форум на доверие, разбирателство и сътрудничество, подчерта Михаил Миков. През изминалите дни бяхме свидетели на задълбочено обсъждане на редица важни за Черноморския регион въпроси, членовете на Асамблеята проявиха конструктивен подход и готовност да спомогнат за постигането на стоящите пред нас общи цели, посочи той.

Председателят на Народното събрание изрази увереност, че ПАЧИС ще продължава и занапред да се утвърждава като регионален парламентарен фактор, че с дейността си ще допринася за по-нататъшното развитие на икономическото сътрудничество в Черноморския регион, за превръщането му в зона на мир, стабилност и благоденствие. Вярвам, че ще успеем не само да консолидираме постигнатите успехи, но и да намерим решения на съществуващи проблеми чрез съвместна, последователна и добронамерена работа, добави той.

В 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС участваха делегации от парламентите на 12 страни-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. На форума присъстваха повече от 120 парламентаристи, гости и представители на международни парламентарни асамблеи със статут на наблюдатели. Сред тях са Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейският парламент, национални парламенти и международни организации.Трябва да възприемем нови идеи за насърчаване на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на търговията, заяви вицепремиерът Даниела Бобева пред участниците в Генералната асамблея на ПАЧИС
10/07/2013
Трябва да възприемем нови идеи за насърчаване на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на търговията между държавите-членки на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), заяви вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева пред участниците в 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС. Тя участва в дискусията по темата „Туризмът като важен фактор за икономическия растеж и сътрудничеството в региона на ЧИС”.

Нашата среща днес и политиките, които ще възприемем, ще насърчат търговското сътрудничество между държавите-членки на ЧИС, отбеляза Даниела Бобева. В макроикономически план ние трябва да се противопоставим на предразсъдъците по отношение на нашия регион, който се възприема като високо рисков, заяви тя и допълни, че въпреки световната икономическа и финансова криза, все пак в този регион се намират държави, които са пример за висок икономически растеж не само в Европа, но и в целия свят. По думите на Бобева в последните години повечето държави-членки на ЧИС съумяват да запазят инфлацията в рамките на 4% и поддържат своя публичен дълг в рамките на до 60%, което се счита за добро управление на външния дълг.

Пред нас има предизвикателства и едно от тях несъмнено е високият процент безработица, заяви Даниела Бобева. Тя посочи, че голямата безработица се превръща в сериозна бариера пред икономическия растеж на региона и подчерта, че сътрудничеството между държавите-членки на ЧИС може да ограничи негативното влияние на този икономически индикатор.

Друго основно предизвикателство остава бедността на населението в нашия регион, посочи българският вицепремиер. Един от приоритетите на нашето правителство, а аз вярвам и на вашите правителства, е сериозно разглеждане на този въпрос и намиране на решение така, че да постигнем икономически растеж, което означава да се осигури участието на по-голяма част от обществото в икономическото развитие на страната, добави Даниела Бобева.

Вицепремиерът представи пред участниците в 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС приоритетите на правителството в икономическата област.Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев беше избран за заместник-председател на Асамблеята
10/07/2013
Ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Петър Кънев беше избран за заместник-председател на Асамблеята. София е домакин на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС на 10 и 11 юли 2013 г.

За заместник-председатели на ПАЧИС бяха избрани и Неджин Четинкая (Турция), Давид Саганелидзе (Грузия) и Влад Нистор (Румъния), а за заместник-председател по финансовите въпроси Олена Нетецка (Украйна).

Участниците в 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС решиха да бъде предоставен статут на наблюдател в Асамблеята на Парламентарната конференция на Балтийско море. Те утвърдиха протокола от Четиридесетото пленарно заседание на Генералната асамблея и се запознаха с отчета за дейността на ПАЧИС през последните шест месеца.

41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС продължава с обща дискусия на тема „Туризмът като важен фактор за икономическия растеж и сътрудничеството в региона на ЧИС“.Засилването на демокрацията, което е приоритет за вас, е приоритет и на Съвета на Европа, заяви mредседателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон на откриването на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС
10/07/2013
Имаме много общи точки и много общи цели – засилването на демокрацията и правовата държава, които са приоритети за вас, приоритети са и на Съвета на Европа. Това каза Жан-Клод Миньон, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), пред участниците в 41-то заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС. Приветствам желанието на вашата организация да разшири своето сътрудничество с други международни и регионални организации, защото това е и желанието, което аз съм винаги съм споделял. Действително и необходимо такъв тип сътрудничество да се засилва, допълни Жан-Клод Миньон.

Сътрудничеството с регионалните организации трябва да помага на дейността, която ние развиваме във вашия регион, отбеляза председателят на ПАСЕ. Има и предизвикателства, които ние трябва да решим заедно. В рамките на правовата държава имаме много възможни пътища за съдействие – в рамките на Съвета на Европа, в рамките на Европейския съюз, допълни той. Всички ние трябва да имаме обща воля, да действаме заедно и да се обогатяваме взаимно, каза още председателят на ПАСЕ.

Жан-Клод Миньон е председател на ПАСЕ от януари 2012 г. Парламентарна асамблея е основен консултативен орган на СЕ. Може да обсъжда и прави препоръки по всеки въпрос, отговарящ на целта и компетенциите на СЕ.

ПАСЕ провежда дебат по актуални политически въпроси, дава принос по реформата на СЕ, сътрудничеството с ЕС, политиката на съседство на СЕ, осъществява мониторинг на изпълнението от държавите-членки на СЕ на задълженията и ангажиментите, произтичащи от членството им в СЕ, участва в наблюдението на избори.Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна с председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон
10/07/2013
Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна на 10 юли 2013 г. с председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Жан-Клод Миньон. Двустранният разговор беше в рамките на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, чийто домакин е София.

По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между ПАСЕ и България. Засегнати бяха и въпроси, свързани с постмониторинговия диалог на ПАСЕ с нашата страна.

Председателят на Народното събрание Михаил Миков отбеляза, че българският парламент има изключително добро сътрудничество с ПАСЕ. Той подчерта, че стремежът и желанията на нашата страна се обединяват около целта постмониторинговият период да приключи и то като заслужена оценка за резултатите, които страната е постигнала, защото това би било важно признание за усилията на българските граждани.

Жан-Клод Миньон отбеляза, че докладът, подготвен от Лука Волонте и приет от ПАСЕ през януари 2013 г., е балансиран. В него се отчита напредъкът на България, както и нейните слабости в областите – обект на наблюдението.

На разговора беше обсъдена и общата политическа ситуация в ЕС и страната. Председателят на Народното събрание Махиал Миков отбеляза конструктивната роля на ПАСЕ и лично на председателя й Жан-Клод Миньон за утвърждаване на демократичните стандарти в България и ЕС.

Председателят на ПАСЕ Жан-Клод Миньон приветства на 10 юли 2013 г. участниците в 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС. В рамките на двудневното си посещение в България Жан-Клод Миньон ще има срещи на най-високо държавно равнище.

След това председателят на ПАСЕ Жан-Клод Миньон ще се срещне и със студенти от Софийския университет «Св. Климент Охридски» на 11 юли 2013 г. от 14.00 часа в зала «Запад» на Народното събрание. Г-н Миньон отбеляза, че отдава специално значение на предстоящия разговор със студентите, с които ще обсъдят темата за «Демокрация, права на човека и върховенство на закона в Европа – роля на Съвета на Европа и неговата Парламентарна асамблея».ПАЧИС продължава да се утвърждава като сериозен фактор за политическата и икономическата стабилност в региона, заяви председателят на Народното събрание и на ПАЧИС Михаил Миков
10/07/2013
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) продължава да разширява дейността си и да се утвърждава като сериозен фактор за политическата и икономическата стабилност в региона. Това заяви председателят на Народното събрание и на ПАЧИС Михаил Миков на откриването на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС на 10 юли 2013 г. в София. Михаил Миков отбеляза, че настоящият форум показва значението, придавано от ПАЧИС на по-нататъшното развитие на туризма като важен фактор за икономическото развитие в региона. Туризмът днес във все по-голяма степен предоставя възможности за взаимно опознаване на традициите и културата, бита и манталитета на нашите народи, като по този начин допринася за все по-доброто взаимно разбирателство и като следствие – за по-успешното взаимодействие в икономически план, допълни председателят на парламента.

Двадесетата годишнина на ПАЧИС ни дава основание не само да отчетем постиженията, но най-вече да търсим резерви за превръщането на Асамблеята в по-ефикасен инструмент за постигането на стоящите пред нас цели, отбеляза Михаил Миков. Той посочи, че в периода на българското председателство са били направени нови стъпки за решаването на важни за страните-членки въпроси. В икономическата сфера е било обсъдено сътрудничеството в областта на търсенето и спасяването на море. Конкретни препоръки са били направени по развитието на сътрудничеството на ниво следдипломно образование между университетите на страните-членки. Подчертано внимание е обърнато върху мястото и ролята на ПАЧИС в широкия Черноморски регион в контекста на 20-та годишнина от нейното основаване, каза председателят на Народното събрание.

Новите цели, формулирани от Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), обуславят и все по-важната функция на ПАЧИС да съдейства за осигуряването на оптимални условия за стимулиране на интеграционните процеси в региона на основата на добросъседството и партньорството, за инициирането на общи проекти в области, представляващи взаимен интерес за всички участници, подчерта Михаил Миков. По думите му ПАЧИС трябва да активизира конструктивната си роля за развитието на парламентарната дипломация като ефикасно средство за създаването на благоприятна среда за разширяването на икономическото сътрудничество, но и за търсенето на пътища за решаване на съществуващите открити конфликти, които предизвикват загриженост. Председателят на ПАЧИС посочи, че е необходимо и още по-тясно взаимодействие на Асамблеята с европейските структури и преди всичко с Европейския парламент.

Михаил Миков заяви, че новият етап в развитието на Черноморското сътрудничество налага постигането на по-високо ниво на взаимодействие между ПАЧИС и ЧИС, което да съответства на европейските критерии. Целесъобразно е да работим за по-нататъшното усъвършенстване на сътрудничеството между двете организации, както и за разширяването на инструментариума ни за практическото претворяване на приеманите решения и препоръки, добави той.

През 20-те години на дейността си ЧИС извървя немалък път и натрупа опит в оползотворяването на големите потенциални възможности на регионалното сътрудничество, подчерта председателят на ПАЧИС и допълни, че организацията се е утвърдила като форум за контакти и обмяна на идеи по редица въпроси на регионалното сътрудничество. Михаил Миков посочи, че е била отчетена необходимостта от цялостно усъвършенстване на дейността на ЧИС и заяви, че оценява новия „Икономически дневен ред за засилване на сътрудничеството” като пътна карта за посрещане на новите предизвикателства, като средство за открояване на приоритетите и за постигане на реални резултати по пътя на прагматизма и по-високата ефективност на взаимодействието. По думите на председателя на ПАЧИС несъмнено ролята на ЧИС ще нараства поради факта, че Черно море се очертава като един от районите на активно икономическо сътрудничество през 21-ви век. В този контекст перспективите на развитие на ЧИС са тясно свързани с европейските интеграционни процеси и по-конкретно с Европейската политика на добросъседство чрез Черноморската синергия, която е със сериозни потенциални възможности, добави той.

Към участниците в 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС приветствия отправиха президентът Росен Плевнелиев и председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон. Прочетено беше и приветствие от името на Едуард Налбандян, председател на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество и министър на външните работи на Армения. В работата на заседанието участват делегации от парламентите на 12 страни-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. На форума присъстват повече от 120 парламентаристи, гости и представители на международни парламентарни асамблеи със статут на наблюдатели. Сред тях са Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейският парламент, национални парламенти и международни организации.

41-то пленарно заседание на Генералната асамблея ще отбележи 20-годишния юбилей на ПАЧИС и ще отчете резултатите за периода на българското ротационно председателство на Асамблеята.Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман