Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители
Съобщение
07/06/2011
Всички институции и организации, които желаят да представят своето отношение по законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 г. от група народни представители, могат да изпращат своите становища на адрес: Народно събрание, площад «Княз Александър І» № 1, до Искра Фидосова - Председател на Временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

2011