Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.)
0 народни представители към дата
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА