Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
E-mail: dkevr@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 418
Телефон: 02/9393644;