Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г.
0 народни представители към дата
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ