Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Проекторешения
, от 18/10/2007 г.
, от 30/11/2007 г.
, от 30/01/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 20/02/2008 г.
, от 13/03/2008 г.
, от 23/05/2008 г.
, от 30/05/2008 г.
, от 30/05/2008 г.
, от 30/05/2008 г.
, от 30/05/2008 г.
, от 30/05/2008 г.
, от 05/04/2007 г.
, от 29/05/2007 г.
, от 29/05/2007 г.
, от 29/05/2007 г.
, от 29/05/2007 г.
, от 26/04/2007 г.
, от 21/06/2007 г.
, от 11/07/2005 г.
, от 27/07/2005 г.
, от 04/08/2005 г.
, от 16/08/2005 г.
, от 16/08/2005 г.
, от 02/11/2006 г.
, от 02/11/2006 г.
, от 02/11/2006 г.
, от 12/01/2007 г.
, от 26/01/2006 г.
, от 31/05/2006 г.
, от 07/07/2006 г.
, от 07/07/2006 г.
, от 12/10/2006 г.