Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Разпределени законопроекти
Законопроект за амнистия, 802-01-90 от 26/11/2008 г.
Проект на Семеен кодекс, 802-01-37 от 01/04/2008 г.