Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
0 народни представители към дата
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ