Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбраната
0 народни представители към дата
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
ИВО ПЕТРОВ СЕФЕРОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ