Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
E-mail: kvsor@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 308
Телефон: (+359 2) 988 59 84; Факс: (+359 2) 988 51 11
Vanya Karaganeva, senior expert