Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
E-mail: infocenter@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: (+359 2) 987 17 58; Факс: (+359 2) 987 24 41
Виолета Петрова