Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Решение
25/08/2008

Р Е Ш Е Н И ЕНа извънредно заседание на Комисията по земеделието и горите във връзка с протестните действия на животновъдите, млекопроизводителите и млекопреработвателите в страната, проведено на 25 август 2008 г. , бе взето следното


Р Е Ш Е Н И Е:

1. Комисията по земеделието и горите да проведе заседание на 11 септември 2008 г., четвъртък, на което министъра на земеделието и храните да докладва изпълнението на всяка точка от подписаното споразумение между Министерството на земеделието и храните; Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателната агенция; Националния млечен борд; Националната Асоциация на млекопроизводителите в България; Националната Развъдна асоциация на млеко и месопроизводителите; Кооперация „Родопски звън”.