Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и горите
Комисия по земеделието и горите
26/06/2008, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала
1. Изслушване на информация от министъра на земеделието и храните относно:
1.1 Предприетите от Министерството на земеделието и храните действия за разрешаване на проблемите на млекопроизводителите;
1.2. Заявените и изплатените компенсации за сушата през 2007г.;
1.3. Резултатите и констатациите от одита на директните плащания на площ;
1.4. Директните плащания за финансовата 2007г. и 2008 г. (преки плащания от ЕС и субсидии);
1.5. Изплащането на помощи по други схеми на плащания от ЕС (Де Минимис).
2.Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-74, внесен от н.п. Юнал Тасим и гр.н.пр. на 20.06.2008 г. – за първо гласуване
зала 134
Форма за търсене
Ключова дума