Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Проекторешения
, от 14/02/2008 г.
, от 30/05/2008 г.
, от 05/04/2007 г.
, от 27/07/2005 г.
, от 08/09/2005 г.