Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
26/10/2005, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет.
2. Представяне от министъра на образованието и науката на основните приоритети в областта на средното образование.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума