Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Разпределени законопроекти
ЗИД на Закона за здравето, 953-10-33 от 10/04/2009 г.