Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
E-mail: health_committee@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 475
Телефон: (+359 2) 987 46 49, (+359 2) 987 15 31, (+359 2) 939 21 86; Факс: (+359 2) 987 87 68
Мария Балевска - главен специалист; Маргарита Цонева - старши експертен сътрудник
Парламентарната комисия по здравеопазване е една от 24 -те постоянни комисии на 40-то Народно събрание.
Парламентарната Комисия по здравеопазване има законодателна и контролна функции. В Комисията се обсъждат и гласуват разпределените от Председатела на Народното събрание законопроекти в областта на здравеопазването, както и Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за бюджета на НЗОК. В комисията по предложение на членовете й, на народни представители, на министъра на здравеопазването, директора на НЗОК или по предложение на професионални, съсловни и неправителствени организации се разглеждат актуални проблеми на българското здравеопазване. Във времето на пленарните сесии на Народно събрание Комисията провежда свои редовни заседания всеки четвъртък. Комисията провежда и извънредни заседания когато за това се вземе решение от членовете й, съгласно Правилника за организация и дейност на Народно събрание. Парламентарната комисия по здравеопозаване е инициатор и организатор на обществени дискусии, публични обсъждания и пресконференции във връзка с дейността й. Комисията работи съвместно с правителствени и неправителствени организации в областта на здравеопазването и поддържа и развива контактите си с чуждестранни такива.