Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
01/09/2005, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на обединен законопроект от законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата №502-01-25, внесен от Министерски съвет на 10.08.2005 г. и законопроект №554-01-27, внесен от н.п. Йордан Мирчев и група народни представители на 10.08.2005 г. – за второ четене.
2. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията №502-01-15, внесен от Министерски съвет на 10.08.2005 г. – за второ четене.
3. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 13.07.2005 г. – за първо гласуване.
4. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 554-01-16, внесен от н.п. Петър Василев Мутафчиев и н.п. Георги Данаилов Петърнейчев на 25.07.2005 г. – за първо гласуван
Форма за търсене
Ключова дума