Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
07/09/2005, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 42
1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията №502-01-15, внесен от Министерски съвет на 10.08.2005 г. – за второ четене, отложени текстове.
2. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 13.07.2005 г. – за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума