Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
12/01/2006, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на законопроект за оттегляне на декларация по Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г. и ратифициране на измененията от 1993 г. на Международната конвенция за безопасни контейнери (CSC) от 1972 г., № 502-02-29, внесен от Министерски съвет на 13.12.2005 г.
2. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (AND), №502-02-31, внесен от Министерски съвет на 19.12.2005 г.
Форма за търсене
Ключова дума