Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
26/01/2006, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 356
1. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Будапещенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI), № 602 – 02 – 3, внесен от Министерски съвет на 23. 01. 2006 г.
2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, №502-01-70, внесен от Министерски съвет на 27. 12. 2005 г. – за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума