Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
23/03/2006, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Провеждане на съвместна среща с Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението към Столичен общински съвет, с цел обсъждане на съвместни инициативи, имащи отношение към проблемите на транспорта в столицата.
2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, №502-01-70, внесен от Министерски съвет на 27.12.2005 г. - за второ гласуване, продължение.
Форма за търсене
Ключова дума