Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
06/04/2006, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Обсъждане на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги от приетите на първо гласуване, законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги № 502-01-63, внесен от Министерски съвет на 6.12.2005 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 654-01-2, внесен от н.п. н.п. Иван Н. Иванов и Евгени Чачев на 9.1.2006 г. – второ гласуване.

2. Представяне на бизнес-план на авиoкомпания “БЪЛГАРИЯ ЕР” ЕАД от министъра на транспорта и ръководството на компанията –закрито.
Форма за търсене
Ключова дума