Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
19/10/2006, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Среща – презентация с г-н Георг Серенчи – Председател на австрийския регулатор по далекосъобщения, на тема: “Европейска регулаторна рамка 2002 - транспониране, национално законодателство и роля на регулатора”.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 602 – 01 – 58, внесен от Министерски съвет на 31. 08. 2006 г. – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума