Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
06/12/2006, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 602 – 01 – 98, внесен от Министерски съвет на 15. 11. 2006 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 654 – 01 – 148, внесен на 17. 11. 2006 г. от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски. – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума