Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
26/04/2007, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Законопроект за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К. 3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство, № 602 – 02 – 72, внесен от Министерски съвет на 28. 12. 2006 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 602 – 01 – 90, внесен от Министерски съвет на 27. 10. 2006 г.– второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума