Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
01/11/2007, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн, № 702 - 01 - 46, внесен от Министерски съвет на 23. 10. 2007 г.

2. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране (проект “България – Транзитни пътища V”), № 702 - 02 - 47, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2007 г.

3. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура), № 702 - 02 - 46, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2007 г.
Форма за търсене
Ключова дума