Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
17/04/2008, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия във връзка с новото правно положение на Република България и Румъния като държави - членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., и на Декларацията на държавите - страни по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ- Азия, № 802 – 02 – 11, внесен от Министерски съвет на 04. 04. 2008г.
2. Проект за решение относно решаване на неотложните проблеми на транспорта в столицата, № 854 – 02 – 49, внесен от н. п. н. п. Минчо Куминев и Стела Банкова на 20. 03. 2008г.
Форма за търсене
Ключова дума