Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
22/05/2008, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения , № 802 - 02 - 13, внесен от Министерски съвет на 08. 05. 2008 г.
2. Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854 - 01 - 46, внесен от н. п. н. п. Йордан Мирчев, Олимпи Кътев и Съби Давидов на 14. 05. 2008 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854 - 01 - 45, внесен от н. п. Светослав Спасов на 13. 05. 2008 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 802 - 01 - 39, внесен от Министерски съвет на 24. 04. 2008 г.
Форма за търсене
Ключова дума