Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
18/09/2008, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802 – 01 – 56, внесен от Министерски съвет на 14. 07. 2008 г. за първо гласуване.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на РБ и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран /пътен и железопътен/ мост между двете държави на река Дунав при Видин – Калафат, № 802 – 02 – 30, внесен от Министерски съвет на 11. 09. 2008 г.
Форма за търсене
Ключова дума