Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
06/11/2008, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Законопроект за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 802 – 01 – 65, внесен от Министерски съвет на 12. 08. 2008 г. – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума