Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и съобщения
Комисия по транспорт и съобщения
05/03/2009, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 802-01-97, внесен от Министерски съвет на 9. 12. 2008 г. – за второ гласуване.

2. Обсъждане на рамкова позиция на Министерски съвет по т. 13 от Годишната работна програма на Народно събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) – Регламент, изменящ Регламента за Единно европейско небе, № 903-01-15, внесен на 6. 02. 2009 г.

Форма за търсене
Ключова дума