Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по гражданското общество и медии
Комисия по гражданското общество и медии
E-mail: kgom@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: (+359 2) 988 33 65; Факс: (+359 2) 986 11 89
Рени Томова