Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по гражданското общество и медии

14/12/2005
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по гражданско общество и медии


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ротацията в Съвета за електронни медии напомням на народните представители, че срокът за номиниране на кандидатури за нов член на СЕМ от парламентарната квота изтича на 19 декември, понеделник, в 18 часа. Предложенията следва да се регистрират като проекторешения в деловодството на Народното събрание и да бъдат придружени от следните документи:

1.CV на кандидата.
2.Копие от диплом за висше образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Декларация по чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията.


Иво Атанасов
Председател на Комисията
по гражданско общество и медии