Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по гражданското общество и медии
Комисия по гражданското общество и медии
12/10/2005, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Обсъждане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване, внесена от Министерски съвет (разпореждане N 550-01-150/29.09.2005 г.)

2. Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, внесен от Министерски съвет (разпореждане N 550-01-157/04.10.2005 г.)

3. Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, внесен от Весела Драганова и Яни Янев (разпореждане N 550-01-159/05.10.2005 г.)
Форма за търсене
Ключова дума