Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по гражданското общество и медии
Комисия по гражданското общество и медии
09/01/2007, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1.Откриване на процедура по внасяне и разглеждане на проекти за решение за избиране на член на СЕМ от квотота на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума