Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по гражданското общество и медии
Комисия по гражданското общество и медии
28/01/2009, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Представяне и обсъждане на Законопроект за равенството на половете, № 854-01-143, внесен от Трифон Димитров Митев и Атанаска Михайлова Тенева на 21.11.2008 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума