Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев, народен представител в 40-то Народно събрание
0 народни представители към дата
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ