Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянна подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред
0 народни представители към дата
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ