Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
23/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 23 октомври 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на здравеопазването – д-р Бойко Пенков – заместник-министър и д-р Димитър Димитров – директор на дирекция „Обществено здраве“; от Министерството на икономиката и енергетиката – Бранимир Ботев – заместник-министър; от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация – Благой Рагин – председател на Управителния съвет, Атанас Димитров и Илия Пасков – членове; от Националния борд по туризъм – Румен Драганов – председател на Надзорния съвет и други.
  Законопроектът, представен от н. п. Спас Панчев, цели либерализация на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места. Той отбеляза безспорният факт, че усилията на държавните институции за опазване на общественото здраве трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани. В същото време обаче, следва да бъде потърсен балансиран подход, при разработването и въвеждането на ефективна регулаторна рамка в областта на тютюнопушенето на обществени места, която да отговаря и на икономическите потребности на бизнеса в условията на финансова криза.
  Предложеният законопроект не предвижда отмяна на забраната в административни сгради, детски заведения, училища, болници, закрити спортни площадки, интернет клубовете, кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и други. Предлагат се изключения от общата забрана в заведенията за хранене и развлечения, като до 70 кв. м. се дава възможност на собственика да определи да се пуши или не. В ресторантите с по-голяма площ се предвижда възможност за тютюнопушене, където има зала за пушачи с изградена вентилационна система. В игралните зали, казината и заведенията с изцяло нощен режим на работа ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от обособяване на самостоятелни помещения.
  В случай на нарушение на изискванията на закона са предвидени значително по-високи глоби и санкции от досегашните. Предлага се събраните приходи от тях да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България.
  Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков не подкрепи предложеният законопроект, като изтъкна, че тютюнопушенето е изключително вредно за здравето на хората, и не бива да се правят постъпки в посока въвеждане на частична забрана.
  Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев посочи, че разглежда този законопроект през призмата на икономиката и в голяма степен споделя мотивите на вносителя. В заключение добави, че два са основните момента в него - регулация и превенция.
  Председателят на Надзорния съвет на Националния борд по туризъм, Румен Драганов, изрази категоричното си становище против законопроекта. Като основен аргумент за това той изтъкна, че в своите каталози, справочници и интернет страници туроператорите рекламират България като страна без тютюнев дим на обществени места и няма да могат своевременно да уведомят потребителите за настъпили промени в условията, при които са направени резервациите за следващите туристически сезони. Това от своя страна лишава потребителя от право на избор, което би довело до масово анулиране на резервации и сериозни загуби за бранша.
  Благой Рагин, председател на Управителния съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, посочи че в асоциацията има пълен консенсус по отношение на това пълната забрана за тютюнопушене да остане в хотелите и прилежащите им обекти. Той подкрепи изцяло предложения законопроект, като законодателно решение, намиращо баланс между здравето на хората и икономическите взаимоотношения.
  Народният представител Александър Ненков посочи, че пълната забрана е въведена трудно след изключителен дебат в общество и се обяви против нейната отмяна. Обратната теза застъпи н. п. Корнелия Нинова, която се аргументира с правото на свободен избор за всеки. Тя посочи, че България е една от малкото страни в Европейския съюз, с толкова строга регулация и изтъкна, че дори увеличаването на акциза на цигарите не е довело до намаляване на тютюнопушенето и на заболяванията, предизвикани от него.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 8, “Против” – 4 и „Въздържал се” – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума