Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
E-mail: komisia_energetika@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 442
Телефон: +359 2 939 3360; Факс: +359 2 939 3630