Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
19/06/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 354-01-24, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров на 18 юни 2013 г.
  На заседание, проведено на 19 юни 2013 г., Комисията по енергетика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 354-01-24, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров на 18 юни 2013 г.
  На заседанието присъстваха Драгомир Стойнев - министър на икономиката и енергетиката, Анжела Тонева - председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Еленко Божков, Михаил Димитров, Димитър Димитров и Илиян Илиев - членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Екатерина Истаткова, Лиляна Младенова, Ирина Георгиева, Елисавета Рашкова и Ивайло Александров - експерти към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Иван Хиновски и Христо Казанджиев - експерти в областа на енергетиката и Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ.
  Законопроектът има за основна цел стимулиране на пазара на електрическата енергия, ефективното управление на мощностите, балансиране на електроенергийната система, както и създаване на условия за прозрачна и ефективна работа. Измененията са пряко свързани и произтичат от измененията, предложени със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23. С изменението на т. 2 в чл. 6 се предлага Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да разработва механизъм за разпределение на разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 35 от Закона за енергетиката, между всички потребители на вътрешния пазар. В изпълнение на задължението за въвеждане на изискванията на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в чл. 58, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност със създаване на т. 6 се предвижда средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове за периода 1 декември 2012 до 30 юни 2014 г. да се използват за покриване на разходите, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници.
  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по енергетика с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 354-01-24, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова, Рамадан Аталай и Христо Бисеров на 18 юни 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  Рамадан Аталай
  Форма за търсене
  Ключова дума