Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
12/12/2013, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
ЗАСЕДАНИЕ НА ПОДКОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДКЕВР:

1. Изслушване и обсъждане на информация от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране за месец ноември.

2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума